longslider

Překlady čínštiny, turečtiny i ukrajinštiny

30. 5. 2018

V Mailbox Translations se věnujeme nejen angličtině, němčině, francouzštině a dalším v Evropě hojně rozšířeným jazykům. V početném týmu máme mnoho zkušených překladatelů, proto našim klientům zajišťujeme překlady do více než 50 světových jazyků. Samozřejmostí je tedy i čínština, ukrajinština či turečtina, po kterých stoupá poptávka.

Překlady do čínštiny jsou velmi rozšířené

Čínský jazyk má ve světě více jak miliardu rodilých mluvčích a neustále se rozrůstající globalizace přináší potřebu překládat více a více textů a projevů této řeči. Psaný projev tvoří specifické logogramy, které jsou pro Evropu a další země, kde převládá latinské písmo, zcela nesrozumitelné. I v samotném čínském projevu je nezbytná znalost veškerých nuancí, kdy se například vyslovením slabiky v jiné tónině zcela změní význam slov.

V Mailbox Translations zajišťujeme jak tlumočení, tak překlad čínštiny, ať už se jedná o propagační texty, odborné články, úřední dokumenty a další texty. Máme ve svém týmu mnoho zkušených překladatelů, kteří z čínštiny plynule překládají do češtiny, angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Chci nezávazně poptat překlad

překlady čínština

 

Tlumočení a překlady do turečtiny

Turecko, Bulharsko, Kypr a několik dalších milionů mluvčích používá za svůj rodný jazyk turečtinu. U klientů se nejčastěji setkáváme s překlady webových stránek, PR článků a turistických materiálů. Výjimkou však nejsou ani soudně ověřené překlady, mezi kterými je nejrozšířenější výpis z trestního rejstříku a diplomy o vzdělání, u kterých zajišťujeme ověřenou kopii.

Překlady a tlumočení do turečtiny je hojně využíváno také na veletrzích, mezinárodních setkáních či při jednání s obchodními partnery. Pro tyto i mnohé další situace vám profesionální překladatelé zajistí překlad do vybraných jazyků a v případě tlumočení je samozřejmostí i zapůjčení technického vybavení.

Připravíme překlady do ukrajinštiny

Ukrajinština, patřící mezi slovanské jazyky, má 40 milionů mluvčích. Jazyk se řadí mezi slovanské jazyky a textový záznam je v cyrilici. Náš tým překladatelů se věnuje překladu i tlumočení ukrajinštiny v kombinaci s několika desítkami světových jazyků. Jedná se jak o běžné texty, smlouvy, právní dokumenty, medicínské texty, technické zprávy, ale také marketingově zaměřený obsah či korektury.

V případě zájmu o nezávaznou cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

nabídnout se jako překladatel
nabídnout se