Často kladené otázky

Přinášíme vám přehled otázek, se kterými se nejčastěji setkáváme. Pokud jste zde nenašli odveď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Co znamená normostrana?

Normostrana textu má rozsah 1800 znaků včetně mezer.

Kdy bude překlad hotový?

V termínu, který si předem odsouhlasíme.

Jak vám lze překlad doručit?

V případě neověřeného překladu stačí zaslat překlad e-mailem na adresu office@newtranslator.cz. V případě soudně ověřeného překladu je nutné doručit originál nebo notářsky ověřenou kopii přímo do naší kanceláře (osobně, kurýrem nebo poštou).

Jaká je denní kapacita překladatele?

Překladatelé překládají většinou okolo 7 normostran denně, aby byla zachována kvalita.

Jak nakládáte s důvěrnými dokumenty?

Všichni (překladatelé i zaměstnanci), kteří s vašimi dokumenty a osobními informacemi pracují, jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti. Zakládáme si na diskrétním přístupu, proto se nemusíte o svěřené údaje obávat.

Počítáte příplatky za odbornost?

Ne. Naše překladatelská agentura neúčtuje žádné příplatky za odbornost textů.

Jaká je cena expresního příplatku?

Zpravidla našim stálým zákazníkům neúčtujeme žádné příplatky a standardně překlady vyhotovujeme v co nejkratším možném termínu. Expresní příplatky účtujeme pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s klientem. 

Kdy je potřeba soudně ověřený překlad?

Soudní překlad je nezbytný, pokud musíte dokument předložit státním orgánům. Tento typ překladů se používá u listin potřebných pro banky, školy, soudy a další dokumenty, které jsou opatřené podpisem. Při překladech se soudním ověřením se dále jedná o úřední dokumenty (vysvědčení, rodné listy, plná moc a další).

Podle čeho poznám soudně ověřený překlad?

Soudně ověřený překlad je opatřen tlumočnickou doložkou a „kulatým“ razítkem soudního tlumočníka. 

Co je apostila?

Apostila je doložka, která je součástí oficiálních listin a dokumentů. Jedná se o ověření razítka a podpisu na dokumentu, který je určený pro použití v zahraničí. Apostilu vydává Ministerstvo zahraničí ČR (odbor pro listiny vydávané justičními orgány) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (konzulární odbor pro ostatní listiny). 

Je korektura zahrnuta v ceně?

Každý náš překlad automaticky prochází základní korekturou, kterou zajišťuje jiný překladatel než ten, který zajišťoval překlad textu. V případě zájmu o další korekturu se jedná o vícepráci a je nutné ji objednat i uhradit zvlášť.

Co znamená základní korektura?

Základní korektura zajišťuje kontrolu textu se zaměřením na pravopis a provádíme ji standardně u všech překladů. V případě zájmu zajistíme také stylistikou, předtiskovou či typografickou korekturu.

Co obnáší jazyková korektura?

Jedná se o korekturu samotného textu (překladu), kterou zajišťuje profesionální jazykový korektor. Podle požadavků zákazníka má tento typ korektury různý rozsah i zaměření (gramatika, typografie, stylistika a další jazykové oblasti). 

Co je předtisková korektura?

Posledním krokem před tiskem překladu doporučujeme našim klientům nadstandard v podobě předtiskové korektury. Kontrola se týká jak pravopisné, tak obsahové části. Tzn. že kontrola se týká jak celkového vzhledu (zalomení řádků, zobrazení znaků), tak i souvislostí mezi informacemi (popisky, data).

Lze překlad reklamovat?

Samozřejmě, i u této služby je reklamace možná. V takovém případě projde text nezávislou revizní kontrolou, jejímž výstupem bude posudek. Jedná se o velmi ojedinělé situace, ale vždy se snažíme, aby byly vyřešené k vaší spokojenosti.

Lze reklamaci předejít? Co ode mě potřebujete, aby byl překlad co nejlepší?

S reklamacemi se můžete setkat napříč všemi obory a překladatelství není výjimkou. Při výběru překladatelské agentury si vyžádejte ohlasy a zkušenosti klientů, vybírejte agenturu s tradicí a propracovaným překladatelským systémem, který zajistí vysokou kvalitu výsledku.

Při zadání zakázky doporučujeme překladatelům předat dostatek podkladů a informací o tom, jak bude s cizojazyčným textem následně nakládáno – i to může styl překladu ovlivnit. V případě jakýkoliv nejasností se neváhejte obratem obrátit na pověřené osoby a žádejte vysvětlení případných nejasností. 

objednat překlad
orange_lineVýhody našich překladů
  • Vysoce kvalifikovaní překladatelé
  • Nižší ceny než tradiční překladatelské agentury
  • Splňujeme požadavky norem ISO 9001, EN 15038 a CEPRES:2007
  • Standardní, odborné i soudní překlady na vysoké úrovni
orange_lineČasto kladené otázky
Co znamená normostrana?

Normostrana textu má rozsah 1800 znaků včetně mezer.

Kdy bude překlad hotový?

V termínu, který si předem odsouhlasíme.

Všechny otázky
nabídnout se jako překladatel
nabídnout se