longslider

Co je úředně ověřený soudní překlad?

10. 11. 2017

Při komunikaci s úřady se zpravidla nevyhneme dokládání dokumentů a průkazů. To platí nejen pro ty české, ale i zahraniční. A právě v takovém případě jsou nezbyté úředně ověřené soudní překlady, které jsou zpravidla jediné, které zahraniční úřady akceptují.

Jak vypadá soudní překlad?

Původní oficiální dokument je ověřen a neodlučitelně svázán s překladem (například trikolórou či pečetí). Soudní překlad se tedy skládá ze dvou částí - ověřeného originálu a soudního překladu.

Nezbytnou součástí, bez které by nebyl přeložený dokument uznán, je tlumočnická doložka - ta obsahuje potvrzení tlumočníka o tom, že originál odpovídá překladu a také informaci, pod jakým číslem je překlad zaznamenám v tlumočnickém deníku. 

Co se úředně překládá?

  • Rodné a oddací listy
  • Průkaz totožnosti
  • Výpis z trestního či obchodního rejstříku
  • Plné moci, notářské zápisy
  • Certifikáty a dokumenty

úředně ověřený soudní překlad

Chci objednat soudní překlad

Kdo úředně ověřený překlad zajišťuje?

Úředně ověřený překlad může vytvořit pouze tlumočník/překladatel, který je zapsán v Komoře soudních tlumočníků a má tak pro překlad těchto dokumentů odborné znalosti a praxi. Tito specialisté jsou samozřejmou součástí překladatelského týmu Mailbox Transaltaions, proto pro vás zajistíme úředně ověřený překlad do více než 50 světových jazyků.

Jak se takový překlad zadává?

Zadání překladu nám můžete na schůzce předat buď osobně v Praze, nebo nám podklady zašlete doporučeně z kteréhokoliv konce České republiky. Soudní překladatelé zajistí překlad i veškeré úřední náležitosti a vše vám zašleme zpět.

Máte nějaké otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

nabídnout se jako překladatel
nabídnout se